Search
|
Est
Back to top

Biographies crossing genre boundaries: abstract for the special issue on biographical writing

References

B a c k s c h e i d e r, Paula R. 2001. Reflections on Biography. Oxford: Oxford University Press.

Eestile elatud elud 2017. http://raamatud.maaleht.delfi.ee/ (29. VIII 2017).

G i l m o r e, Leigh 2017. Testimony. – a/b: Auto/Biography Studies, kd 32, nr 2, lk 307–309.

H i n r i k u s, Rutt 2010. Eesti autobiograafilise kirjutuse kujunemisest 18. sajandist Teise maailmasõjani. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 5/6, lk 20–37.

H i n r i k u s, Rutt, K i r s s, Tiina 2006. Mälu narratiivi ämblikuvõrgus. – Võim & Kultuur 2. Koost Mare Kõiva. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 419–452.

H i p s c h e n, Emily, C h a n s k y, Ricia Anne 2017. Looking Forward: The Futures of Auto/Biography Studies. – a/b: Auto/Biography Studies, kd 32, nr 2, lk 139–157.

K i r s s, Tiina 2002. Sissejuhatuseks. – Mälutunglad. Koost T. Kirss. Toronto: lk 3–6.

K u r v e t-K ä o s a a r, Leena 2010. Mõistete rägastikus: autobiograafiast omaeluloo­kirjutuseni. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 5/6, lk 7–19.

K u r v e t-K ä o s a a r, Leena, H i n r i k u s, Rutt 2013. Omaelulookirjutus taasiseseisvumisest nullindateni. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 11, lk 97–115.

L a a n e s, Eneken 2017. Trauma keelde tõlgitud. Kultuurideülesed mäluvormid eesti laagri- ja küüditamismälestustes. – Keel ja Kirjandus, nr 4, lk 241–257.

P õ l d m ä e, Rudolf 1938. Hernhuutlikud elulookirjeldused. – Eesti Kirjandus, nr 9, lk 385–403.

P õ l d m ä e, Rudolf 2011. Vennastekoguduse kirjandus. (Eesti mõttelugu 101.) Tartu: Ilmamaa.