Search
|
Est
Back to top

A substantial collection of studies: 47 papers by etymologist Lembit Vaba from 1989–2015

Lembit Vaba. Sõna sisse minek. (Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 73.) Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts, 2015