Search
|
Est
Back to top

A factophile’s galaxy: cultural historian Vello Paatsi

Vello Paatsi. Rännates Gutenbergi galaktikas. Kultuuriloolisi uurimusi aastatest 1993–2015. Tartu, 2016