Peatoimetaja, kirjandusteadus ja -kriitika Johanna Ross johanna@keeljakirjandus.ee
Tegevtoimetaja Tiina Hallik tiina@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (kultuurilugu ja folkloristika) Mall Kaevats mall@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (kultuurilugu ja folkloristika) Brita Melts brita@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (keeleteadus) Maria-Maren Linkgreim maren@keeljakirjandus.ee
Tehniline toimetaja Astrid Värv astrid@keeljakirjandus.ee
 


Toimetuse aadress:

Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn

telefon: 6449 126

https://www.facebook.com/keeljakirjandus/

 

Kolleegium:

Mati Erelt (Tartu Ülikool)
Cornelius Hasselblatt (Tartu Ülikooli audoktor) 
Tiit Hennoste (Tartu Ülikool)
Hasso Krull (Tallinna Ülikool)
Johanna Laakso (Viini Ülikool)
Kazuto Matsumura (Tokio Ülikool) 
Helle Metslang (Tartu Ülikool) 
Sirje Olesk (Helsingi Ülikool)
Karl Pajusalu (Tartu Ülikool) 
Peeter Päll (Eesti Keele Instituut)
Raimo Raag (Uppsala Ülikool) 
Rein Raud (Tallinna Ülikool) 
Kristiina Ross (Eesti Keele Instituut)
Jüri Talvet (Tartu Ülikool)
Peeter Torop (Tartu Ülikool) 
Jaan Undusk (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)
Ülo Valk (Tartu Ülikool) 
Mart Velsker (Tartu Ülikool)
Tiit-Rein Viitso (Tartu Ülikool)
Märt Väljataga (ajakiri Vikerkaar)
Haldur Õim (Tartu Ülikool)