Otsi
|
Eng
Lehekülje algusesse

Doktoritöö eesti ja inarisaami ­konsonandikesksest vältesüsteemist

Helen Türk. Consonantal quantity systems in Estonian and Inari Saami . (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 35.) Tartu: University of Tartu Press, 2019