Otsi
|
Eng
Lehekülje algusesse

Palatalisatsioonist ühesilbilistes i-tüvelistes pika vokaaliga sõnades

Roos närtsis, sest vaas oli tühi