Otsi
|
Eng

Kaitstud doktoritööd

KK 4/2018

Lühikroonika

KJK 5/2018

Lühikroonika

Tiit Hennoste

Kirjandus, teadus ja rahvus

Sirje Kupp-Sazonov

Kas mehed ja naised tõlgivad tõepoolest erinevalt?

Pille-Riin Larm

Mida tähendab „Koidula”?

Leo Luks

Ebaõdus kojutulek eesti kirjanduses

Arne Merilai

Kirjandus ja meediavahelisus

Peeter Olesk

Suur peatükk indoeuropeistikat

Mall Jõgi, Vivian Siirman, Brita Melts, Maria-Maren Linkgreim, Johanna Ross

Lühidalt

Aija Sakova

Ahasveeruse tunnistus

Peeter Sauter

Kõike saab näha võrdselt

Brita Melts, Mall Jõgi, Vivian Siirman

Lühidalt

Joosep Susi

Lihtne keeruline luule

Marek Tamm

Rahvuste tegemine

Jaak Tomberg

Kirjeldamise, kehtestamise ja koormate kergendamise raskepärane töö

Mart Velsker

Seda ja teist

Märt Väljataga

Kirjandusteadus ja rahvus – mõistus ja tunded