Otsi
|
Eng

Kaitstud doktoritööd

KK 3/2018

Lühikroonika

Kadri Koreinik, Maarja Siiner, Kara Brown

Kas keele­poliitika uurimise keskmes peaks olema riik?

Enn Ernits

Linnusenimede Agelinde ja Kedipiv päritolust

Kaisa Häkkinen

Eesti sõnavara samme ida ja lääne piiril

Maria-Maren Linkgreim

Igasugust saab vaadata ja imetleda

Leo Luks

Iseenda läppunud õhu käes

Erkki Luuk

Üldiselt

Helle Metslang

Kas rahvusel on kohta lingvisti peas?

Karl Pajusalu

Emakeele Seltsi üliõpilasliikmed eestlust sõnastamas 1920-ndate alguses

Külli Prillop

Mida teeb moora eesti keeles?

Külli Prillop

Varjatud muutused eesti keele prosoodilises struktuuris

Liina Pärismaa

Eituse väljendamise vormivalikutest XVII–XVIII sajandi põhjaeesti tekstides

Jaan Ross

Doktoriväitekiri emotsioonidest eestikeelses kõnes

Andra Rumm

Kas vastata lühidalt või pikalt?

Meeli Sedrik

Murdelugusid Ristilt ja Harju-Madiselt

Tiina Laansalu, Sven-Erik Soosaar

Kümme aastat Eesti Keele Instituudi soome-ugri seminare

Kairit Tomson

Panema-verb ja selle grammatilised kasutused

Lembit Vaba

Sõnaraamat, mis pakub huvi keelesaarte uurijale

Lembit Vaba

roobas – muinasteede kirjeldaja