Otsi
|
Eng

Kaitstud doktoritööd

KK 1/2017

Lühikroonika

KK 2/2017

LÜHIKROONIKA

KK 3/2017

LÜHIKROONIKA

KK 4/2017

Lühikroonika

Enn Ernits

Kas Otto Wilhelm Masing vestles karjalaste ja/või vepslastega?

Ilona Tragel, Külli Habicht

saama-verb grammatilistes konstruktsioonides

Külli Habicht

In memoriam. JAAK PEEBO (25. X 1933 – 2. XII 2016)

CORNELIUS HASSELBLATT

Armastuse vangla

Eik Hermann

Ei?

Maarja Hollo

Rännak kannatuse linnades

Mall Jõgi

In memoriam. Ülo Tonts (6. V 1931 – 19. XI 2016)

EDA KALMRE

„Jälle uudist, mis on uus…”

KATRE KIKAS

Rahvaluulekogumine epistolaarses kontekstis

VÄINO KLAUS

Väärtuslik teadusraamat

Haldur Õim, Mare Koit

Suundumusi inimsuhtluse keelelises analüüsis ja modelleerimises (I)

Haldur Õim, Mare Koit

Suundumusi inimsuhtluse keelelises analüüsis ja modelleerimises (II)

MART KULDKEPP

Üks väsimatu rügaja vaimupõllul

ENEKEN LAANES

Trauma keelde tõlgitud

Pille-Riin Larm

Faktofiili galaktika

JOOSEP SUSI, PILLE-RIIN LARM

Me kiretu kirjanduskriitika

ROMAN LEIBOV

Sõprus kui kultuurifenomen

LĪVA BODNIECE, AUDRONĖ KUČINSKIENĖ, MARIA-KRISTIINA LOTMAN

Kreeka pärisnimed antiikkirjanduse õpikutes Baltimaade näitel

LEO LUKS

Surma vend uni

Janika Läänemets

Nõukogude aja keerises

Mall Jõgi, Johanna Ross, Janika Kronberg, Brita Melts

LÜHIDALT

ARNE MERILAI

Muusapoja pojad