In memoriam. Ülo Tonts (6. V 1931 – 19. XI 2016)

Kaitstud doktoritööd

KK 1/2017

Lühikroonika

KK 2/2017

LÜHIKROONIKA

Enn Ernits

Kas Otto Wilhelm Masing vestles karjalaste ja/või vepslastega?

Ilona Tragel, Külli Habicht

saama-verb grammatilistes konstruktsioonides

Külli Habicht

In memoriam. JAAK PEEBO (25. X 1933 – 2. XII 2016)

Eik Hermann

Ei?

Maarja Hollo

Rännak kannatuse linnades

Haldur Õim, Mare Koit

Suundumusi inimsuhtluse keelelises analüüsis ja modelleerimises (I)

Haldur Õim, Mare Koit

Suundumusi inimsuhtluse keelelises analüüsis ja modelleerimises (II)

Pille-Riin Larm

Faktofiili galaktika

ROMAN LEIBOV

Sõprus kui kultuurifenomen

Janika Läänemets

Nõukogude aja keerises

Mall Jõgi, Johanna Ross, Janika Kronberg, Brita Melts

LÜHIDALT

Eneken Laanes, Daniele Monticelli

Mittekuulumise valu ja võimalus

JANIKA PÄLL

Kongeniaalsusest antiikkirjanduse tõlkimisel

Rein Ruutsoo

Vaimulooline Undusk

Meelis Mihkla, Indrek Hein, Andrus Hiiepuu, Indrek Kiissel, Raivo Ruusalepp, Urmas Sinisalu

Raamat ­sünnib kuulata

Marek Tamm

Kuidas portreteerida koolkonda?

REIN UNDUSK

Põimiv mina

MAARJA VAINO

Teooriakultusest