Otsi
|
Eng

Kaitstud doktoritööd

KK 1/2016

Lühikroonika

KK 10/2016

LÜHIKROONIKA

KK 11/2016

LÜHIKROONIKA

KK 12/2016

Lühikroonika

KK 2/2016

Lühikroonika

KK 3/2016

Lühikroonika

KK 4/2016

Lühikroonika

KK 5/2016

Lühikroonika

KK 6/2016

Lühikroonika

KK 7/2016

Lühikroonika

Inge Annom

XI folkloristide talvekonverents

Eve Annuk

Mari Saat valguses ja varjus

Ave Goršič

„Noorte hääled” 2016

Ivika Hein

Kriitiline pilk õppekirjanduse põhižanrile post-postmodernistlikus kirjandushariduses

Tiit Hennoste

Kilpkonna kaunistamine kalliskividega. „Marie Underi „Sonetid””, dekadentsiajastu loid luule

Reet Hiiemäe

Teadussümpoosion sõna jõust Tartus

Miina Norvik, Boglárka Janurik

12. rahvusvaheline fennougristide kongress

Aivar Jürgenson

Siberi maagiline sotsrealism

Mairi Kaasik

Seminar „Muinasjutust mitme kandi pealt” Haapsalus

Annekatrin Kaivapalu

Ajakiri Lähivõrdlusi. Lähivertailuja tähistas 30 tegevusaastat

Mare Kalda

Üle aia vaatamise sügav sisu

Õnne Kepp

Luum – sümbioos kui armastuse valgus

Johanna Ross, Katre Kikas

LIX Kreutzwaldi päevad

Katre Kikas

Üks muhe lugemine Hiiu Leigri seiklustest

Katre Kikas

Välitööd ajaskaalal

Tiina Kirss

Rutt Hinrikus 70

Kristel Kivari

V noorte folkloristide konverents „Kontaktide ja konfliktide folkloor”

Birute Klaas-Lang

Kes vastutab eesti keele eest?

Indrek Koff

Mitmekesisuse säilitamise nimel

Janika Kronberg

Eemalt vaadates, aga selge pilguga

Janika Kronberg

Vanavarast ja vanakraamist, välitöödest ja kultuuriloolise materjali kogumisest

Mihkel Kunnus

Globaalpohmeluse lokaalravitsus ehk viiul insenerina läbikukkunud inimkonnale

Art Leete

Komide mütoloogiline üllatus

Anne Lill

Ladina keele õppimisest teoloogias

Liina Lindström

Grammatikat lüpsmas

Piret Lotman

Küünlavalgel kirjutatud sõnad trükivalguses

Ülo Matjus

Vello Paatsit mäletades ja mälestades

Paavo Matsin

Kroksimaailma lõpp

Brita Melts

Maamesilasena maailmas

Arne Merilai

Positivistlik hõllandus

Iris Metsmägi

Kaks nooremat laensõna

Elle-Mari Talivee, Anneli Mihkelev

Friedebert Tuglase sõnavõtt läti kirjanike päeval Riias Läti Seltsi saalis 31. mail 1940

Peep Nemvalts

Johannes Aaviku 135. sünniaastapäeva konverents

Neeme Näripä

Paar sõna empaatiast

Sirje Olesk

Isiklik... liiga isiklik?

Andrus Org

Kausitäis (õppe)kirjandust

Killu Paldrok

Kõnekas aeg

Laura Porovart

Tartu Ülikooli VIII kirjandustudengite kevadkool

Aivar Põldvee

Russwurmist ja „Eibofolkest”, tõlke ilmumise puhul

Kaarina Rein

Ladina keele õppimisest teoloogias praktilisest küljest

Kaarina Rein

Sõna sõnastikus ja tekstis

Riina Reinsalu

Tekstipäev 2015

Johanna Ross

Kirjanduslikud põimumised eesti kultuuriloos

Mall Jõgi, Brita Melts, Johanna Ross

Lühidalt

Piret Voolaid, Johanna Ross

Eesti Kirjandusmuuseumi juhtimisel alustas tegevust Eesti-uuringute Tippkeskus

Mall Jõgi, Brita Melts, Johanna Ross

LÜHIDALT

Silvi Salupere

Kui sõna oli tegu

Joel Sang

Keelte kodustamisest

Joel Sang

Nõnda kõneles Kivisildnik

Inga Sapunjan

Tasakaaluotsingud vindiga

Ene-Reet Soovik

Kuidas portreteerida Kaplinskit

Lembit Vaba

Laineid lööva „vea” juured: presidendikanpaania ja selle taust

Lembit Vaba

Usaldusväärne teejuht Läti kohanimemaastikul

Lembit Vaba

Tuulte ja tormide raamat

Maarja Vaino

Konverents „Kirjandus ja haigus”

Ülo Valk

Sümpoosion „Suulised ja kirjalikud eeposed ning nende lähižanrid”

Rein Veidemann

Kõikjal rabast võib kerkida saari