Otsi
|
Eng

Triin van Doorslaer

Hoiakud tõlkimise kohta ehk kuidas defineeritakse tõlkimist

Enn Ernits

Lõuna-Eesti a(h)i- ~ ä(h)i-alguliste kohanimede päritolust

Mati Hint

Kolme häälikuvälte eksituse mehaanika

Mati Hint

Eesti väldete uurimine ei ole veel ajaloo lõpus

Heiki-Jaan Kaalep

Eesti verbi vormistik

Haldur Õim, Mare Koit

Keeletehnoloogiast tehisintellektikonverentsidel

Marju Lepajõe

„XX ja XXI sajandit ma ei tunne...”

Ann Metslang

Mitmuse osastava sid- ja si-lõpu varieerumise kasutuspõhine analüüs

Karl Pajusalu

Eesti vältesüsteemi olemusest

Linnar Priimägi

Sildistuse retoorika

Marju Raju, Jaan Ross

Sõnadest meloodiani

Kristiina Ross

Regivärsist kirikulauluni

Eva Saar

Julius Mägiste Eesti Ingeri läänemeresoome murrete uurijana

Rein Taagepera

Eesti keele peegelkeel – aalpu taasa kaadastaas

Piret Voolaid

Lapsesuufolkloor lingvistilise huumoriteooria vaateväljas

Katre Õim, Asta Õim

Kehaosasõnade arvukategooriast