Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2009

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2009

 

 SISUKORD

 2009, nr. 6

CONTENTS

Märt Väljataga. Luule- ja pärislugude eristus teoorias ja praktikas I * PDF
Heiki-Jaan Kaalep. Kuidas kirjeldada ainsuse lühikest sisseütlevat kasutamisandmetega kooskõlas? * PDF
Kristi Raudmäe. Kirjanduse auhindamised Eestis 1918–1940 * PDF
Rein Veidemann. Kõne Maie Kalda auks. Kommentaar ja edasiarendus * PDF

RAAMATUID * PDF
Timo Maran. Väikese karu jälg * PDF
Sirje Olesk. Kogemusi elukunstist * PDF
Kristi Ilves. Mulkide elust ehedas Mulgi murdes * PDF
Ülo Tedre. Ilus raamat, aga... * PDF

RINGVAADE * PDF
Kairi Toomet. Novellikirjanik Vilde * PDF
Kristiina Ross, Heete Sahkai, Anne Tamm. Finiitsus ja mittefiniitsus soome-ugri keeltes * PDF
Annika Hussar. Emakeele Seltsis * PDF
Annika Kilgi, Jüri Viikberg, Jaanus Vaiksoo. Tallinna Ülikooli uusi magistreid * PDF
Lühikroonika * PDF
Õiendus * PDF

Märt Väljataga. The Distinction between Fictional and Factual I * PDF
Heiki-Jaan Kaalep. How to Describe the Short Illative Singular in Harmony with Usage Data * PDF
Kristi Raudmäe. Literary Awards in Estonia 1918–1940 * PDF
Rein Veidemann. An Address to Maie Kalda. A Commentary and Expansion * PDF

BOOKS * PDF
Timo Maran. The Track of a Little Bear (Tõnu Õnnepalu. Kevad ja suvi ja. Tallinn, 2009) * PDF
Sirje Olesk. Experiencing the Art of Life (Elämisen taiteesta. Aino Kallaksen ja Anna-Maria Tallgrenin kirjeenvaihtoa kolmelta vuosikymmeneltä. Helsinki, 2008) * PDF
Kristi Ilves. The Life of Mulgi People Introduced in Plain Mulgi Dialect (Ennemuistitsel Mulgimaal. Valimik korrespondentide murdetekste VII. Tallinn, 2008) * PDF
Ülo Tedre. A Beautiful Book, but... (Mõisalegendid. Harjumaa. Koostanud Mari-Ann Remmel. Tallinn, 2008) * PDF

REVIEW * PDF

 

2009

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2009

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud